Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19993
Title: Співвідношення релігії та моралі згідно із вченням Іммануїла Канта
Other Titles: The correlation of religion and morals in Kant’s teaching
Authors: Яремчук, Сергій
Bibliographic description (Ukraine): Яремчук С. Співвідношення релігії та моралі згідно із вченням Іммануїла Канта / Сергій Яремчук // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи", 19–20 квітня 2013 року / Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра філософії, Громадське об’єднання "Сходження". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 179–183. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: Бог
віра
мораль
релігія
Новий час
God
faith
morality
religion
Modern times
Abstract: У статті йдеться про особливості взаємозв’язку релігії та моралі згідно із вченням І. Канта. Простежено пріоритет моралі над іншими сферами людського дух. Доведено, що гарантією морального світопорядку є Бог. This article deals with the features of the corellation of religion and morality according to the teachings of Kant. The priority of morality over other areas of the human spirit is traced. The author proves that God is a guarantee of a moral world order.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19993
Content type: Article
Appears in Collections:На шляху до синтезу філософії, науки та релігії. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26-179-183.pdf180,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.