Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19992
Title: Експлікація трансцендентного в класичній та некласичній теорії пізнання
Other Titles: The explication of the transcendent in classical and non-classical theories of cognition
Authors: Федорів, Любомир
Bibliographic description (Ukraine): Федорів Л. Експлікація трансцендентного в класичній та некласичній теорії пізнання / Любомир Федорів // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи", 19–20 квітня 2013 року / Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра філософії, Громадське об’єднання "Сходження". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 171–178. – Бібліографія: 12 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: пізнання
гносеологія
трансцендентне
іманентне
суб’єкт
об’єкт
мислення
cognition
gnoseology
transcendent
immanent
subject
object
thinking
Abstract: В статті розкрито особливості класичного та некласичного підходів до розуміння пізнання, а також проаналізовано форми виявлення трансцендентного в контексті його розгляду. На основі проведеного аналізу робиться висновок про те, що при переході від класичної до некласичної філософії трансцендентне втрачає статус вихідного чинника та форми фіксації пізнавальних актів. In the article the particularities of classical and non-classical cognition are investigated. The problem of the transcendent is examined. The author on the basis of the accomplished analysis concludes that during the transition from classical to non-classical philosophy the transcendent loses the status of primordial factor and the form of cognitive act’s fixation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19992
Content type: Article
Appears in Collections:На шляху до синтезу філософії, науки та релігії. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-171-178.pdf199,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.