Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19984
Title: Про одиничність та універсальність свідомості у постнекласичній науковій парадигмі
Other Titles: On the oneness and the universality of consciousness in the postnonclassical scientific paradigm
Authors: Кадикало, Андрій
Bibliographic description (Ukraine): Кадикало А. Про одиничність та універсальність свідомості у постнекласичній науковій парадигмі / Андрій Кадикало // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи", 19–20 квітня 2013 року / Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра філософії, Громадське об’єднання "Сходження". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 114–123. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: свідомість
наукова парадигма
квантова механіка
постнекласичність
consciousness
scientific paradigm
quantum mechanics
postclassical science
Abstract: У статті розглянуто сучасні наукові концепції природи свідомості та здійснено аналіз їх впливу на формування постнекласичної наукової парадигми. З’ясовано, що пояснення природи свідомості може мати наслідком трансформацію уявлень про те, чому дійсність є сприйманою не тільки у локальному контексті, але й у глобальному. This article contains modern scientific conception nature of consciousness and analyses paradigm of postclassical science. The consciousness can be local or global. This feature of alters the perception of reality.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19984
Content type: Article
Appears in Collections:На шляху до синтезу філософії, науки та релігії. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-114-123.pdf217,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.