Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19983
Title: Дослідження свідомості – потреба в трансдисциплінарному підході
Other Titles: The need of transdisciplinary approach
Authors: Забава, Андрій
Bibliographic description (Ukraine): Забава А. Дослідження свідомості – потреба в трансдисциплінарному підході / Андрій Забава // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи", 19–20 квітня 2013 року / Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра філософії, Громадське об’єднання "Сходження". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 106–113. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: свідомість
самосвідомість
психіка
трансдисциплінарність
consciousness
self-consciousness
psyche
transdisciplinarity
Abstract: В статті розглядається можливість трансдисциплінарного підходу у дослідженні феномену людської свідомості філософією і психологією в їх академічній і езотеричній складових, що є актуальним для розроблення методів розширення світогляду і свідомості сучасної людини в синергії з іншими системами Буття. In the article the possibility of transdisciplinary approach to study the phenomenon of consciousness is grounded. Philosophy and psychology in their exoteric and esoteric components should strive to expand consciousness and worldview of modern human being in synergy with other systems of being.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19983
Content type: Article
Appears in Collections:На шляху до синтезу філософії, науки та релігії. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-106-113.pdf197,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.