Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19954
Title: Інтеграція знань у новій науці геобіономіці
Other Titles: The integration of knowledge in new science geobionomics
Authors: Ліщитович, Леонід
Bibliographic description (Ukraine): Ліщитович Л. Інтеграція знань у новій науці геобіономіці / Леонід Ліщитович // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи", 19–20 квітня 2013 року / Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра філософії, Громадське об’єднання "Сходження". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 98–105. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: геобіономіка
інтеграція
ноосфера
співвідносність
geobionomics
integration
noosphere
correlativity
Abstract: Обґрунтовується потреба оперативного перезавантаження свідомості людства з природокористувачів (орендаторів) у найбільш відповідальних членів Природи у всьому Всесвіті і на своїй планеті для забезпечення прогресивної еволюції Біосфери у Ноосферу. Формулюється елементи нової кількісної моделі Природи та її просторово-часового розвитку. Підкреслена потреба і проблеми оперативної розробки інтегральних наук. The article has underlined the need to provide prompt restart of consciousness of humanity with users of Nature (leasees) in the most responsible members of nature throughout the Universe and the Earth to ensure the progressive evolution of the Biosphere in the Noosphere. The elements of a new quantitative model of nature and its spatiotemporal development are formulated. The need and problems of urgent development of integrated sciences are underlined.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19954
Content type: Article
Appears in Collections:На шляху до синтезу філософії, науки та релігії. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-98-105.pdf198,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.