Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19953
Title: До стійкого майбутнього у синергії чи діалектичного розвитку?
Other Titles: Towards the sustainable future in the synergy or dialectic development?
Authors: Сингаївська, Алла
Bibliographic description (Ukraine): Сингаївська А. До стійкого майбутнього у синергії чи діалектичного розвитку? / Алла Сингаївська // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи", 19–20 квітня 2013 року / Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра філософії, Громадське об’єднання "Сходження". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 90–97. – Бібліографія: 25 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: стійкий розвиток
синергія
діалектика
sustainable development
synergy
dialectics
Abstract: Концепція стійкого розвитку суспільства є домінантною ідеологією для людської цивілізації у ХХІ ст. Розгортання такої ідеї стає можливим за умови формування ноосфери як сфери людського розуму. Еволюціонування людства в умовах синергетичної взаємодії здійсниться в окремих утвореннях, з малими впливами. А загальний шлях до стійкого майбутнього суспільство торуватиме у діалектичному розвитку. The concept of the sustainable development of the society is a dominant ideology for the human civilization in the XXI century. The realization of this idea is possible on the assumption of noosphere formation as the sphere of the human mind. The evolution of the mankind under conditions of the synergy is fulfiled in separate formations with the small effects. And the whole way to the sustainable future of the society will be developed in the dialectical way.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19953
Content type: Article
Appears in Collections:На шляху до синтезу філософії, науки та релігії. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14-90-97.pdf201,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.