Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19952
Title: Людина, суспільство і Всесвіт: взаємозв’язки та взаємодія
Other Titles: Human being, society and Universe: interrelations and intreactions
Authors: Тюріна, Тамара
Микитюк, Оксана
Зачепа, Андрій
Bibliographic description (Ukraine): Тюріна Т. Людина, суспільство і Всесвіт: взаємозв’язки та взаємодія / Тамара Тюріна, Оксана Микитюк, Андрій Зачепа // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи", 19–20 квітня 2013 року / Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра філософії, Громадське об’єднання "Сходження". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 86–90. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: інформація
енергія
інформаційно-енергетичне поле
закони еволюції
information
energy
informational-energetic field
laws of evolution
Abstract: Розглянуто людину як космопланетарну істоту, невід’ємну складову Світобудови, що знаходиться у безперервній інформаційно-енергетичній взаємодії із суспільством, Землею, Всесвітом. Розкрито сутність універсальних космічних законів згідно із якими повинна жити і діяти людина, щоб не порушувати рівновагу, гармонію Цілісної Системи. This article deals with a human being as a universal creature, as an integral part of the Universe. The author argues that human being should interact with the earth and society on the harmonious basic. They prove that the essence of the universal cosmic laws lay in balance of the integrate system.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19952
Content type: Article
Appears in Collections:На шляху до синтезу філософії, науки та релігії. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-86-90.pdf178,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.