Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1985
Title: Прямі іноземні інвестиції та інші форми експансії транснаціональних корпорацій на глобальному ринку
Authors: Драбік, І.
Bibliographic description (Ukraine): Драбік І. Прямі іноземні інвестиції та інші форми експансії транснаціональних корпорацій на глобальному ринку / І. Драбік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 89–95. – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: транснаціональна корпорація
посередній і прямий експорт
нефінансова кооперація
фінансова кооперація
стратегічні альянси
прямі іноземні інвестиції
економіка
що ґрунтується на знаннях
мережева організація
transnational corporation
indirect and direct export
non-capital cooperation
capital cooperation
strategic alliance
foreign direct investment
economy based on knowledge
network organization
Abstract: Порівняно з іншими традиційними формами інтернаціоналізації і глобалізації підприємства прямі іноземні інвестиції є найдорожчим і найризикованішим способом ведення господарської діяльності транснаціональних корпорацій на глобальному ринку, але водночас саме він відкриває великі можливості для експансії. Здійснення прямої іноземної інвестиції може означати як отримання всіх або частини акцій вже існуючої організації, так і створення нового підприємства. Змінюється розуміння транснаціональної корпорації і діапазон застосування окремих форм експансії на глобальному ринку. Корпорації еволюціонують в напрямку так званих мережевих організацій. Експансія корпорацій з використанням мережі означає побудову і зміцнення їхньої позиції на ринку у поєднанні з іншими закордонними партнерами, з використанням таких форм інтернаціоналізації і глобалізації підприємства, як експорт, коопераційні зв’язки (зокрема нефінансова кооперація, фінансова кооперація і стратегічні союзи), а також згадані прямі іноземні інвестиції. Традиційні форми іноземної експансії і мережева модель не виключають одна одну, а взаємно доповнюються. Foreign direct investment is the most costly and risky, in comparison with other traditional forms of internationalization and globalization of the enterprises, but at the same time providing big possibilities of expansion, way of running economic activities by transnational corporations in the global market. Undertaking foreign direct investment may mean both taking all or part of the shares in the already existing unit and building the new enterprise from the scratch. In connection with the growth of the importance of knowledge on managing contemporary enterprises, the understanding of transnational corporation and the scope of applying specific forms of expansion in the global market change. Corporations develop towards the so-called network organizations. Expansion of the corporation with the use of networks means building and strengthening its position in the market in connection with other foreign partners, with the use of such forms of the enterprise internationalization and globalization as export, cooperation connections (including non-capital cooperation, capital cooperation and strategic alliance) and the above mentioned foreign direct investment. Traditional forms of foreign expansion and network model do not exclude each other but complete each other.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1985
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2008. – №628

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf295,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.