Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1982
Tytuł: Проблеми застосування матричних методів стратегічного планування діяльності машинобудівного підприємства
Authors: Дзюбіна, К. О.
Cytat: Дзюбіна К. О. Проблеми застосування матричних методів стратегічного планування діяльності машинобудівного підприємства / К. О. Дзюбіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 78–88. – Бібліографія: 16 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Słowa kluczowe: стратегічне планування
матриця БКГ
стратегічна бізнес- одиниця
відносна частка ринку
двигун
машинобудування
конкурентоздатність
непрофільні активи
strategic planning
BCG matrix
strategic business unit
comparative market share
engine
machine-building
competitiveness
nonspecialized asset
Abstract: Розкрито сутність поняття матричних методів стратегічного планування, подана їхня порівняльна характеристика. Проаналізовано матрицю Бостонської консалтингової групи як базис для інших матричних моделей. На підставі результатів оцінювання діяльності машинобудівного підприємства ВАТ “Мотор Січ” досліджено переваги та недоліки використання методу БКГ для аналізування діяльності вітчизняних підприємств галузі. Розглянуто аспекти використання цього методу в діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств з урахуванням специфіки становлення та розвитку галузі у період трансформації економіки. Concept of matrix analysis is developed, matrix analysis methods’ comparative characteristic is given. The BCG matrix as a basis of other matrix methods is analyzed. Advantages and lacks of the method’s usage are revealed in order to estimate the activity of domestic machine-building enterprises. The research is lead on the JSC “Motor Sich” results of activity. Aspects of the machine-building branch specificity development in conditions of economy transformation are considered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1982
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми економіки та управління. – 2008. – №628

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
13.pdf314,64 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi