Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19801
Title: Шляхи підвищення ефективності технології синтезу поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ЕК-1 та Acinetobacter calcoaceticus K-4
Authors: Шулякова, Марія
Конон, Анастасія
Софілканич, Анна
Квятківська, Ірина
Пирог, Тетяна
Bibliographic description (Ukraine): Шляхи підвищення ефективності технології синтезу поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ЕК-1 та Acinetobacter calcoaceticus K-4 / Марія Шулякова, Анастасія Конон, Анна Софілканич, Ірина Квятківська, Тетяна Пирог // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 112–115. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: поверхнево-активні речовини
інтенсифікація синтезу
попередники біосинтезу
змішані субстрати
токсичні метали
Abstract: Показано можливість інтенсифікації синтезу поверхнево-активних речовин (ПАР) Rhodococcus erythropolis ЕК-1 та Acinetobacter calcoaceticus К-4 на моно- та змішаних субстратах. Показники синтезу ПАР R. erythropolis ЕК-1 на суміші енергетично нерівноцінних субстратів були у 1,5–2 рази, а для A. calcoaceticus К-4 – у 1,2–4 вищими порівняно з моносубстратами. Одночасне внесення екзогенних попередників біосинтезу (фумарату та цитрату) у оптимальних концентраціях у кінці експоненційної фази ростуштамів К-4 та ЕК-1 супроводжується підвищенням кількості синтезованих ПАР на 195 % та до 100 % відповідно у порівнянні із показниками синтезу без органічних кислот. Показано доцільність заміни цитрату натрію у середовищі культивування R. erythropolis ЕК-1 на лимонну кислоту з наступним періодичним підкисленням нею культуральної рідини для підтримання рН на оптимальному для синтезу ПАР рівні, що супроводжувалося підвищенням умовної концентрації ПАР на 30 % порівняно з аналогічним процесом без регуляції рН. Внесення у середовище 0,01–0,5 мМ Cu2+ в експоненційній фазі росту штаму ЕК-1 супроводжувалось підвищенням синтезу ПАР на 36 %, а для штаму К-4 на 300–600 % лише у разі використання інокуляту, вирощеного на середовищі без Сu2+. За наявності у середовищі 0,1–0,5 мМ Cd2+ і Pb2+ умовна концентрація ПАР A. сalcoaceticus К-4 збільшувалася на 100– 360% порівняно з культивуванням на середовищі без металу.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19801
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія та хімічні технології (CCT-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49-112-115.pdf278,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.