Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19781
Title: Препаративний метод синтезу вінілдіамондоїдів
Authors: Барабаш, Анастасія
Нгуен Хиу Нян
Дідух, Наталія
Бутова, Катерина
Фокін, Андрій
Bibliographic description (Ukraine): Препаративний метод синтезу вінілдіамондоїдів / Анастасія Барабаш, Нгуен Хиу Нян, Наталія Дідух, Катерина Бутова, Андрій Фокін // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 96–97. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 2 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: діамондоїди
діамондоїдні оцтові кислоти
вінільні похідні
Abstract: Запропоновано два нових методи синтезу вініладамантану та його вищих гомологів, виходячи з відповідних карбонових та оцтових кислот. Останній підхід має декілька вагомих переваг перед існуючими методами та може бути розглянутий як загальний метод отримання вінільних діамондоїдів. Описано зручний 4-стадійний метод синтезу 1-вініладамантану, 1-вінілдіамантану та 4,9-дивінілдіамантану з відповідних діамондоїдних оцтових кислот з 50-80% виходом.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19781
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія та хімічні технології (CCT-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42-96-97.pdf222,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.