Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19780
Title: Синтез 3-(N-арилкарбоксамідо)-N-бензилпіридинійгалогенідів
Authors: Писаненко, Д. А.
Климко, Ю. Е
Дубська, С. В.
Bibliographic description (Ukraine): Писаненко Д. А. Синтез 3-(N-арилкарбоксамідо)-N-бензилпіридинійгалогенідів / Д. А. Писаненко, Ю. Е. Климко, С. В. Дубська // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 94–95. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: ацилювання
N-(феніл-, 1- і 2-наф- тил)нікотинаміди
3-(N-феніл-, 1- і 2-нафтилкарбоксамідо)- N-бензилпіридинійхлориди
броміди і йодиди
антикорозійна активність
бактерицидна дія
Abstract: Ацилюванням аніліну, 1- і 2-нафтиламінів хлорангідридом нікотинової кислоти синтезовано N-(феніл, 1- і 2-нафтил)ні-котинаміди(I-III). Бензилюванням амідів I-III відповідними бензилгалогенідами у дихлоретані було добуто 3-(N-феніл-, 1-і 2-нафтилкарбоксамідо)-N-бензил-піридинійхлориди та броміди (IV-IX), 3-(N-феніл- і 1-нафтил)піридиніййодиди(X-XI). Синтезовані солі IV-XI є кристалічними речовинами,дані елементного аналізу яких відповідають їх брутто-формулам. Підтвердження будови солей IV-XI проведено за допомогою ІЧ- і ПМР-спектрів. Смуги поглинання, характерні для амідної групи, присутні в ІЧ-спектрах при частотах 750-760,1685-1710 та 3370-3380 см-1. В ПМР-спектрах цих солей є сигнали протона NH-групи при 6.03-6.12 м.ч. і метиленових протонів бензильного радикала при 3.28-3.62 м.ч. Попередніми випробуваннями встановлено, що синтезовані солі IV-XI виявляють значну антикорозійну активність у середовищі соляної кислоти та бактерицидну дію протимікроорганізмів різноготипу.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19780
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія та хімічні технології (CCT-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41-94-95.pdf235,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.