Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19737
Tytuł: Сучасний стан використання земель сільськогосподарського призначення Чернівецької області
Authors: Беспалько, Р. І.
Хрищук, С. Ю.
Cytat: Беспалько Р. І. Сучасний стан використання земель сільськогосподарського призначення Чернівецької області / Р. І. Беспалько, С. Ю. Хрищук // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 77. – С. 88–93. – Бібліографія: 10 назв.
Data wydania: 2013
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Проанализировано состояние использования земельных ресурсов Черновицкой области, особенности сельскохозяйственного землепользования в разрезе административных районов. Исследованы особенности структурного распределения сельскохозяйственных земельных угодий. Рассчитан уровень обеспеченности населения сельскохозяйственными угодьями, в частности, пахотными землями. Предложены пути улучшения использования земельных ресурсов. In the article the state of the use of the landed resources of the Chernivtsi area of feature of agricultural land-tenure is analysed in the cut of administrative districts. The features of structural distribution of the agricultural landed lands are investigational. The level of provision of population agricultural lands is expected, in particular, by croplands. The ways of improvement of the use of the landed resources offer.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19737
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2013. – Випуск 77

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
18-88-93.pdf212,68 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi