Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19673
Title: Cинтез і електричні властивості композитів стиромаль – поліортотолуїдин
Authors: Рій, Уляна
Дутка, Володимир
Аксіментьєва, Олена
Bibliographic description (Ukraine): Рій У. Cинтез і електричні властивості композитів стиромаль – поліортотолуїдин / Уляна Рій, Володимир Дутка, Олена Аксіментьєва // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 82–83. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: полімерні композити
стиромаль
поліортотолуїдин
електропровідність
морфологія
морфологія
Abstract: Синтезовано електропровідні композити стиромалю з поліортотолуїдином. Показано, що в ході окислювальної поліконденсації о-толуїдину стиромаль суттєво впливає на швидкість процесу утворення поліортото-луїдину. Досліджено залежність питомого опору отриманих композитів від їх складу і показано, що така залежність має перколяційний характер. На основі температурної залежності питомого опору отриманих композитів зроблено висновок, що стиромаль не змінює напівпровідникового характеру провідності композиту, але спричиняє зростання енергії активації перенесення заряду. Згідно даних оптичної мікроскопії електропровідний полімер у матриці стиромалю формує власні канали провідності, які при збільшенні концентрації поліортотолуїдину ведуть до утворення розгалуженої фібрильної структури композиту. Значення питомої електропровідності композитів дозволяють рекомендувати їх для отримання антистатичних покрить.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19673
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія та хімічні технології (CCT-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35-82-83.pdf232,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.