Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19671
Title: Нові поверхнево-активні мономери на основі похідних γ-гідроксибутанової кислоти
Authors: Борзенков, Микола
Гевусь, Орест
Bibliographic description (Ukraine): Борзенков М. Нові поверхнево-активні мономери на основі похідних γ-гідроксибутанової кислоти / Микола Борзенков, Орест Гевусь // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 70–71. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: γ-бутиролактон
поверхнево-активні мономери
поверхневий натяг
ацилювання
кватернізація
Abstract: Взаємодією γ-бутиролактону з бромною кислотою і триетиламіном були отримані відповідні похідні γ-гідрокси-бутанової кислоти. На основі цих похідних були синтезовані цільові мономери малеїнатного і метакрилатного типів. Встановлено, що отримані сполуки є типовими поверхнево-активними речовинами, знижуючи поверхневий натяг на межі водний розчин-повітря.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19671
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія та хімічні технології (CCT-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29-70-71.pdf239,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.