Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19654
Tytuł: Суперечності філософії стандартизації освіти в ХХ столітті: Гайдеґґер, Ортеґа-і-Ґассет, Ясперс, Тоффлер
Inne tytuły: Contradictions in philosophy of standardization of education in the 20th century: Heidegger, Ortega Y Gasset, Jaspers, Toffler
Authors: Терепищий, Сергій
Cytat: Терепищий С. Суперечності філософії стандартизації освіти в ХХ столітті: Гайдеґґер, Ортеґа-і-Ґассет, Ясперс, Тоффлер / Сергій Терепищий // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 368–369. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 4 назви.
Data wydania: 2011
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: стандартизація освіти
ХХ століття
Гайдеґґер
Ортеґа-і-Ґассет
Ясперс
Тоффлер
Abstract: Процеси стандартизації вищої освіти в різних країнах, мають різну ґенезу, різний зміст, різний юридичний статус, можуть мати різний механізм імплементації в освітній практиці, що безперечно потребує глибокої рефлексії її філософських засад. Особливої гостроти суперечності стандартизації вищої освіти набувають у сучасній Україні, яка має з гідністю увійти до світового освітнього простору, забезпечити високу якість вищої освіти своїх громадян, одночасно із цим не втративши власного “генотипу” національної освіти. У цьому контексті важливо звернутися до видатних мислителів ХХ століття – Гайдеґґера, Ортеґа-і-Ґассета, Ясперса і Тоффлера, щоб відповісти на питання: яка нам потрібна стандартизація освіти і чи потрібна взагалі?
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19654
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Гуманітарні та соціальні науки (HSS-2011). – 2011 р.

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
129-Terepyshchyi-368-369.pdf134,17 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi