Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19483
Title: Технологічні аспекти одержання асиметричних діестерів адипінової кислоти
Authors: Солод, Микола
Мельник, Степан
Bibliographic description (Ukraine): Солод М. Технологічні аспекти одержання асиметричних діестерів адипінової кислоти / Микола Солод, Степан Мельник // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 58–59. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: ступенева естерифікація
співестерифікація
азеотропоутворювач
асиметричні діестери
Abstract: Досліджено технологічні аспекти синтезу асиметричних діестерів адипінової кислоти методами естерифікації, а саме ступеневу естерифікацію та співестерифікацію адипінової кислоти двома спиртами в/без присутності бензену як азеотропоутворювача. Показано, що застосування бензену при одержанні н-бутилцикло-гексиладипінату дозволяє збільшити вихід цього діестеру до 51,5 % та зменшити енергетичні затрати на виробництво за рахунок зниження температури реакції.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19483
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія та хімічні технології (CCT-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-58-59.pdf218,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.