Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19482
Title: Синтез дігідрохлориду 6-аміноетил-6-амінометилпентацикло-[5.3.0.02,5.03,9.04,8]декану
Authors: Курпієва, Олена
Савонік, Людмила
Склярова, Ганна
Шамота, Тетяна
Родіонов, Володимир
Bibliographic description (Ukraine): Синтез дігідрохлориду 6-аміноетил-6-амінометилпентацикло-[5.3.0.02,5.03,9.04,8]декану / Олена Курпієва, Людмила Савонік, Ганна Склярова, Тетяна Шамота, Володимир Родіонов // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 54–55. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus").
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: поліаміни
каркасні замісники
біологічна активність
С2-бісгомокубанон
синтетичні аналоги
Abstract: Вихідною сполукою для синтезу каркасного аналогу путресцину з С2-бісгомокубановим замісником є С2-бісгомокубанон (6). Кетон (6) у свою чергу отримували фотоциклізацією 8-етиленкеталю ендо-діцикло-пентадієн-1,8-діону (1) з наступним відновленням етиленкеталю діону (2) алюмогідридом літію. Отримані при цьому спирти (3) кип`ятили у чотирихлористому вуглецеві у присутності трифенілфосфіну одержуючи хлоркеталі (4), які відновлювали системою літій та трет-бутанол у тетрагідрофурані. Етилен-кеталь (5) гідролізували сумішшю 10%-ї сірчаної кислоти та тетрагідрофура, отримуючи С2-бісго-мокубанон (6). Кетон (6) вводили у конденсацію Кневенагеля з ціанооцтовим ефіром, після цього кип`ятили з ціаністим калієм у етиловому спирті. Дінітрил (8) відновлювали системою водень-хлороводень-етанол на каталізаторі Адамса, отримуючи бажаний (6-амінометил)-С2-бісгомокубіл-6-аміно-етил дігідрохлорид (9).
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19482
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія та хімічні технології (CCT-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21-54-55.pdf231,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.