Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19480
Title: Синтез деяких амінопохідних пентацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]-ундекана (D3-трисгомокубана)
Authors: Склярова, Г. С.
Мішура, А. М.
Шамота, Т. В.
Дубина, Д. М.
Родіонов, В. М.
Фокін, А. А.
Bibliographic description (Ukraine): Синтез деяких амінопохідних пентацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]-ундекана (D3-трисгомокубана) / Г. С. Склярова, А. М. Мішура, Т. В. Шамота, Д. М. Дубина, В. М. Родіонов, А. А. Фокін // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 56–57. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 2 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: D3-трисгомокубан
дикетон Куксона
ен- тацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]ундекан-4-он
7-гідроксипентацик- ло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]ундекан-4-он
пентацик- ло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]ундецил-4-амін
7-амінопентацик- ло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]ундекан-4-ол
Abstract: Перегрупуванням пентацикло[5.4.0.02,6.03,10.05,9]ундека- 8,11-діона (дикетона Куксона) в суміші хлорсульфонової кислоти з хлороформом з подальшим гідролізом отримана суміш 6-хлор-7-гідрокси- і 6,7-дихлорпентацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]ундекан-4-она, яка реакцією з етиленгліколем переведена в суміш відповідних 4-етиленкеталів. Суміш кеталів було відновлено в системі літій-t-BuOH в ТГФ до 4-етиленкеталів пентацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]ундекан-4- ону і 7-гідроксипентацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]ундекан-4-она,які були розділені за допомогою колоночної хроматографії на силікагелі. 4-Етиленкеталь пентацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]- ундекан-4-она було гідролізовано нагріванням в 10% сірчаній кислоті в присутності ТГФ до пентацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9] ундекан-4-она. З пентацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9] ундекан-4-она одержували пентацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]ундецил-4-амін за стандартними методиками через відповідний каркасний оксим. 4-Етиленкеталь 7-гідроксипентацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]ундекан-4-она гідролізували в аналогічних умовах до 7-гідроксипентацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]ундекан-4-она, який є зручною вихідною сполукою для синтезу 7-(гідроксиіміно)пентацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]ундекан-4-олу, 7- амінопентацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]ундекан-4-олу.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19480
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія та хімічні технології (CCT-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22-56-57.pdf238,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.