Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19475
Title: Синтез амфіфільних ПАР на основі піромелітового діангідриду
Authors: Хоменко, Олена
Будішевська, Ольга
Варваренко, Сергій
Воронов, С. А.
Bibliographic description (Ukraine): Синтез амфіфільних ПАР на основі піромелітового діангідриду / Олена Хоменко, Ольга Будішевська, Сергій Варваренко, Станіслав Воронов // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 66–67. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: амфіфільні олігомери
поверхнево активні речовини
прямі міцели
зворотні міцели
Abstract: Послідовною взаємодією піромелітового діангідриду з первинними спиртами та моноалкіловими етерами поліетиленгліколів з різною довжиною ланцюгів синтезовано нові амфіфільні ПАР – діестери піромелітової кислоти. Нові амфіфільні ПАР розчиняються у полярних і у неполярних розчинниках та утворюють прямі та обернені міцели. Бензольні розчини олігомерів здатні солюбілізувати гідрофільні речовини (барвник малахітовий злений), а водні розчини – гідрофобні речовини (бензол).
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19475
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія та хімічні технології (CCT-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-66-67.pdf236,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.