Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19452
Title: Новий препаративний метод синтезу 9- і 9,10-заміщених похідних Cs-трисгомокубану
Authors: Шарапа, Д. І.
Жигадло, Є. Ю.
Левандовський, І. А.
Шубіна, Т. Є.
Bibliographic description (Ukraine): Новий препаративний метод синтезу 9- і 9,10-заміщених похідних Cs-трисгомокубану / Д. І. Шарапа, Є. Ю. Жигадло, І. А. Левандовський, Т. Є. Шубіна // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 62–63. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: адукт реакції Дільса-Альдера
діазо- біциклоундецен (DBU)
гідроксиметилювання
трисгомокубан
епоксидний захист
[2+2] фотоциклізація
Abstract: В роботі проаналізовано методи побудови похідних пентацикло[5.4.0.02,6.03,10.05,9]ундекану (Сs-трисгомокубану), що містять замісники в положеннях 9- або 9,10. Запропоновано зручну схему їх синтезу на основі легкодоступних реагентів з препаративними виходами.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19452
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія та хімічні технології (CCT-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-62-63.pdf260,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.