Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19447
Title: Епістемологічна складова індивідуалізму філософії Ф. Гаєка
Other Titles: Epistemological element of individualism of F. Hayek’s philosophy
Authors: Кур’ян, Роман
Bibliographic description (Ukraine): Кур’ян Р. Епістемологічна складова індивідуалізму філософії Ф. Гаєка / Роман Кур’ян // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 358–359. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: Ф. Гаєк
індивідуалізм
епістемологія
сенсорний порядок
спонтанний порядок
негативний утилітаризм
еволюція
Abstract: В дослідженні висвітлюється зв’язок епістемології та індивідуалізму в ліберальній філософії Ф. Гаєка. Ключем до розуміння можливостей та обмежень індивідів постає «сенсорний порядок», як основний принцип організації людського знання. Епістемологічні погляди Ф. Гаєка є засадничими для розуміння індивіда та його ролі в соціальному макропорядку і притаманних для нього процесів: адаптація, конкуренція, еволюція.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19447
Content type: Article
Appears in Collections:Гуманітарні та соціальні науки (HSS-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124-Kuryan-358-359.pdf131,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.