Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19426
Title: Формування критичного мислення майбутніх фахівців технічної галузі
Other Titles: Critical thinking formation of prospective specialist of technical area
Authors: Таможська, Ірина
Bibliographic description (Ukraine): Таможська І. Формування критичного мислення майбутніх фахівців технічної галузі / Ірина Таможська // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 298–299. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 2 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: професійна освіта
критичне мислення
ділова комунікація
засоби ділової комунікації
Abstract: У статті проаналізовано актуальність питання формування критичного мислення майбутніх фахівців технічної галузі. Звертається увага на ефективність використання засобів ділової комунікації в реалізації сучасних підходів до досліджуваної проблеми. Розглянуто особливості ділової комунікації в професійній діяльності фахівців технічної галузі, а також засобів ділової комунікації задля формування критичного мислення майбутніх фахівців технічної галузі. Особливу роль було приділено формуванню навичок аргументації. Запропонована система роботи щодо їх формування у курсі «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19426
Content type: Article
Appears in Collections:Гуманітарні та соціальні науки (HSS-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103-Tamozhska-298-299.pdf153,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.