Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19370
Title: Каталітичний крекінг вакуумного гоазойлю за технологією AnCVB на Si/Zr каталізаторі
Authors: Кащеєв, Олександр
Глікіна, Ірина
Кудрявцев, Сергій
Bibliographic description (Ukraine): Кащеєв О. Каталітичний крекінг вакуумного гоазойлю за технологією AnCVB на Si/Zr каталізаторі / Олександр Кащеєв, Ірина Глікіна, Сергій Кудрявцев // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 20–21. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 2 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: каталітичний крекінг
аерозольний нанокаталіз у віброзрідженому шарі (AnCVB)
каталізатор
каталітична система
Si/Zr каталізатор
Abstract: В роботі вивчаються каталітичні властивості Si/Zr каталізатору за технологією аерозольного нанокаталізу у віброзрідженому шарі(AnCVB) для процесу каталітичного крекінгу вакуумного газойлю.Процес каталітичного крекінгу є розповсюдженим на НПЗ паливного профілю,його цільовими продуктами є бензинова (tкип 35-180 оС) та дизельна фракції (tкип 180-350 оС). Дуже ефективно себе показала для даного процесу вітчизняна технологія аерозольного нанокаталізу у віброзрідженому шарі (AnCVB) її переваги стосовно каталітичного крекінгу описані в. Гарні результати отримакні на вітчизняному Si/Zr каталізаторі,тому метою досліджень є вивчення його каталітичних властивостей,а також підбір оптимальних умов (температура, та частота коливань реактору) для ведення процесу крекінгу. Дані експериментальних досліджень для Si/Zr каталі затору наведені в таблиці, а також дана їх порівняльна характеристика стосовно промисловго каталізатору Nexus-345p, вивчення каталітичних властивостей якого, за технологією AnCVB, проводилися в роботі.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19370
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія та хімічні технології (CCT-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-20-21.pdf229,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.