Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19315
Title: Політичний вплив: теоретико-методологічні аспекти дослідження
Other Titles: Political influence: theoretical and methodological aspects of study
Authors: Дорош, Леся
Bibliographic description (Ukraine): Дорош Л. Політичний вплив: теоретико-методологічні аспекти дослідження / Леся Дорош // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 172–173. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 2 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: вплив
політичний вплив
маніпулювання
політичне маніпулювання
Abstract: Людська взаємодія відбувається в умовах здійснення різноманітних впливів, які мають відмінну між собою структуру, діють за специфічними принципами та законами. Під впливом розуміють дію, здійснену будь-ким чи будь-чим щодо когось або на щось. «Впливати» в реальному житті означає чинити цілеспрямований тиск на когось, наприклад, суб`єкта на об`єкт, з метою змінитистан останнього. В політиці «вплив» у широкому розумінні являє собою процес асиметричної взаємодії політичних акторів, і є однією з основних складових владних відносин. Водночас, поряд з раціональними методами впливу на свідомість існують й ірраціональні, які найчастіше мають руйнівний ефект, придушують раціональні начала та змушують людей служити інтересам тих, хто цей вплив використовує. Сьогодні детального дослідження вимагає феномен маніпуляції свідомістю особистості, як явище маловивчене в рамках людських відносин, певна прихована тенденція, яка все частіше «проривається» на «поверхню» суспільного життя.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19315
Content type: Article
Appears in Collections:Гуманітарні та соціальні науки (HSS-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55-Dorosh-172-173.pdf173,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.