Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19291
Title: Національне та запозичене в сучасній медичній термінології
Other Titles: National and borrowed in modern medical terminology
Authors: Гайда, Ольга
Bibliographic description (Ukraine): Гайда О. Національне та запозичене в сучасній медичній термінології / Ольга Гайда // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 102–103. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: медична термінологія
запозичення
іншомовні слова
калькування
питомо українська лексика
національні відвідники
пароніми
синоніми
Abstract: У статті розглядається питання національного та запозиченого в сучасній українській медичній термінології. Наведено різні погляди науковців, висловлено власні думки щодо цієї проблеми. Розглянуто зовнішні та внутрішні чинники збільшення кількості іншомовних слів в українській термінології кінця ХХ - початку ХХІ століття. Визначено основні джерела поповнення словникового складу медичної терміносистеми та роль і місце запозичень у формуванні національного професійного лексикону.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19291
Content type: Article
Appears in Collections:Гуманітарні та соціальні науки (HSS-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32-Hayda-102-103.pdf171,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.