Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19278
Title: Обмеження виборчих прав українців Закарпаття в кінці ХІХ – на початку ХХ століть
Other Titles: Curtailing the voting rights of Transcrapathian Ukrainians in the late 19th – early 20th centuries
Authors: Фатула, Руслан
Bibliographic description (Ukraine): Фатула Р. Обмеження виборчих прав українців Закарпаття в кінці ХІХ – на початку ХХ століть / Руслан Фатула // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 78–81. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: обмеженя виборчих прав
національні утиски
Закарпаття
національні меншини
угорська влада
Abstract: Дана стаття висвітлює обмеження виборчих прав закарпатських українців в кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Автор аналізує виборчу систему в Угорщині, закони та законодавчі акти, що регулювали цю систему. Зокрема виборчий закон 1874 р., який з певними змінами був правочинний аж до початку І світової війни, виключав більшість категорій населення Угорщини з політичного життя. В статті описані численні зловживання і маніпуляції з боку угорської влади у дні голосування, грубі порушення виборчих прав закарпатських українців та інших громадян Угорщини. Окремо, автор торкається дискримінаційної політики угорської влади в галузі самоврядування. На прикладі Закарпаття він показав, що доступ до місцевих органів влади мали здебільшого лояльні до уряду багатії: власники підприємств, банків, купці, лихварі та землевласники. Автор прийшов до висновку: активне і пасивне виборче право закарпатських українців як і багатьох інших громадян Угорщини за часів дуалізму значно обмежувалось. Мали місце численні порушення прав виборців під час голосувань. Загалом, обмеження виборчих прав українців Закарпаття стало одним з основних чинників, що призвів до поступового згортання їх національного руху в кін. ХІХ – на поч. ХХ століть.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19278
Content type: Article
Appears in Collections:Гуманітарні та соціальні науки (HSS-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-Fatula-78-81.pdf183,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.