Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19276
Title: Організаційна структура Українського Центрального Комітету (1939–1945 рр.)
Other Titles: Organizational structure of the Ukrainian Central Committee (1939–1945)
Authors: Стецькович, Святослав
Bibliographic description (Ukraine): Стецькович С. Організаційна структура Українського Центрального Комітету (1939–1945 рр.) / Святослав Стецькович // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 70–73. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 14 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: Український Центральний Комітет
допомогові акції
Українські Окружні Комітети
Українські крайові комітети
мужі довір’я
Генеральне Губернаторство
Abstract: Стаття присвячена розгляду такої неоднозначної організації як Український Центральний Комітет, що була створена й діяла протягом Другої світової війни на території Генерального Губернаторства. До цього адміністративного утворення були віднесені Холмщина, Лемківщина, Підляшшя та лівобережне Посяння, де українське населення становило більшість. Структура УЦК на різних етапах його діяльності була різною, але загалом базувалась Українських Допомогових Комітетах, які створювалися в окружних центрах. УДК підпорядковувалися делегатури, розташовані в менших містах та «збірних громадах». Найнижчим ступенем структури УЦК були мужі довір’я.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19276
Content type: Article
Appears in Collections:Гуманітарні та соціальні науки (HSS-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21-Stetskovych-70-73.pdf191,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.