Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19269
Title: Повітові війська Сяноцької землі у XVII ст.
Other Titles: Regional Forces of the Sanok Lands in XVII century
Authors: Лисейко, Ярослав
Bibliographic description (Ukraine): Лисейко Я. Повітові війська Сяноцької землі у XVII ст. / Ярослав Лисейко // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 56–59. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: Сяноцька земля
повітове військо
смоляки
шляхта
локальна самооборона
Abstract: У XVІІ ст. повітові війська відігравали ключову роль в обороноздатності Сяноцької землі. Розвиток повітового війська був продиктований з одного боку занепадом інституції посполитого рушення, небажанням шляхти особисто брати участь у військових кампаніях чи у локальній самообороні, а з іншої сторони був зумовлений масштабами розбійництва, розгулом демобілізованих військ, свавіллям регулярних військових загонів та неефективністю місцевої адміністрації у боротьбі з цими явищами. Повітові війська використовувались як для потреб окремо взятої Сяноцької землі, так і для загальнодержавних потреб. Сяноцькі повітові загони в основному використовувались для боротьби із угорським розбійництвом та формувалися з піхоти.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19269
Content type: Article
Appears in Collections:Гуманітарні та соціальні науки (HSS-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-Lyseyko-56-59.pdf181,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.