Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19260
Назва: Biodegradation of oil products in polluted soil by using the mixture of the polymer complex [chitosan–lactoserum protein]–active silt
Інші назви: Біодеструкція нафтових продуктів у забрудненому грунті з використанням суміші полімерного комплексу [хітозан-білок молочної сироватки]-активний мул
Автори: Ioshchenko, Yuliya
Kablov, Viktor
Zaikov, Gennady
Бібліографічний опис: Ioshchenko Yu. Biodegradation of oil products in polluted soil by using the mixture of the polymer complex [chitosan–lactoserum protein]–active silt / Yuliya Ioshchenko, Viktor Kablov, Gennady Zaikov // Chemistry & Chemical Technology. – 2008. – Volume 2, number 2. – P. 123–128. – Bibliography: 21 titles.
Дата публікації: 2008
Видавництво: Publishing House of Lviv Polytechnic National University
Теми: biodegradation
petroleum products
chitosan-lactoserum protein polymer complex
active silt
biomixture
біодеструкція
нафтові продукти
полімерний комплекс хітозан-білок молочної сироватки
активний мул
біосуміш
Короткий огляд (реферат): Biodеgrаdation рroсеssеs of oil produсts in thе polluted soil wеre studiеd bу using thе miхturе of thе polymеr сomplex [сhitosаn- lасtoserum protein]-асtive silt. It is shown that аll thеse proсеsses tаkе plaсe due to thе synergism of the сomponents which form раrt of thе mixturе; the use of the devеloped biomixturе ensurеs thе effеctivе biodеgrаdаtion of сomрound oil hydroсаrbons, а high degrеe of сleаning sоil from pollutions, eхсept thе рossiblе sесondаry pollution of еnvironment. As а result of bioсomposting the сlеanеd ground сontаining biogеniс substаnсes fits in nаturаl сусle and сan be usеd for reаlization аgriсulturаI work. Вивчено біодекструктивні процеси нафтових продуктів у забрудненому грунті з використанням суміші полімерного комплексу [хітозан-білок молочної сироватки]-активний мул. Показано, що всі процеси відбуваються завдяки синергізму компонентів, які утворюють суміш; використання розробленої біосуміші забезпечує ефективну біодеструкцію складних нафтових вуглеводнів, високий ступінь очищення грунту від забруднень, за винятком можливого вторинного забруднення довкілля. В результаті біокомпостування очищені грунти, що містять біогенні речовини, беруть участь у природному циклі і можуть використовуватись для сільськогосподарських робіт.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19260
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Chemistry & Chemical Technology. – 2008. – Vol. 2, No. 2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
08.pdf1,48 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.