Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19212
Title: Економічний аналіз і оцінка проектів інноваційної реструктуризації
Authors: Банах, Ю. В.
Bibliographic description (Ukraine): Банах Ю. В. Економічний аналіз і оцінка проектів інноваційної реструктуризації / Ю. В. Банах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2005. – № 533 : Проблеми економіки та управління. – С. 21–25. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2005
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Більшість підприємств на даному етапі економічного розвитку опинились в умовах глибокої кризи. Низка, а загалом більшість, збанкрутували або визнали себе нерентабельними і припинили господарську діяльність. Одним з виходів з ситуації, що склалась, є впровадження інноваційних процесів. Але перш ніж інвестувати ресурси в бажаний проект, необхідно його дослідити, узгодити з можливостями підприємства та оцінити ефективність. Today problems about innovation process very urgent in the Ukraine. The role of introduction innovation projects in the Ukrainian’s organizations is considered. In the article also propose a new approach on a inculcate the innovation projects. Its approach basic on a research a new project, agreement with biasness possibility and estimate its efficacy.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19212
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2005. – №533

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-Banakh-21-25.pdf160,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.