Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1909
Title: Вплив умов формування покриттів, одержаних із вакуумних йонно-плазмових конденсатів, на їхню зносостійкість
Authors: Гасій, О. Б.
Bibliographic description (Ukraine): Гасій О. Б. Вплив умов формування покриттів, одержаних із вакуумних йонно-плазмових конденсатів, на їхню зносостійкість / О. Б. Гасій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 613 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 167-173. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Проаналізовано вплив сили струму дуги, кута падіння плазмового потоку, вмісту краплинної фази, застосування сепарації плазмового потоку на товщину і шорсткість йонно-плазмових покриттів, нанесених методом КІБ. Наведено результати дослідження зносостійкості одно- і двошарових покриттів на основі нітриду титану. The influence of the arc current strength, the plasma flow angle of incidence, the content of drop phase, the application of plasma flow separation on ion-plasma coatings thickness and roughness, sputtered by the CIB method, was analyzed in the article. The results of the analysis of wear resistance of one- and two-layers coatings based on TiN were given.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1909
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2008. – № 613

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf496,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.