Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18865
Title: Вплив типу ефемерид на точність визначення положення пунктів супутникових мереж
Other Titles: Влияние типа эфемерид на точность определения положения пунктов спутниковых сетей
The effect of type ephemeris on accuracy of points position determination in satellite networks
Authors: Костецька, Я.
Пішко, Ю.
Bibliographic description (Ukraine): Костецька Я. Вплив типу ефемерид на точність визначення положення пунктів супутникових мереж / Я. Костецька, Ю. Пішко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 1 (25). – С. 67–69. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: супутникові мережі
тривалість сеансів спостережень
точність положення пунктів
остаточні та бортові ефемериди супутників
Abstract: У трьох супутникових мережах, у першій з яких середня довжина векторів – 40,1 км, у другій – 22,7 км і в третій 10,8 км, виконано дослідження залежності точності положення пунктів від застосованого типу ефемерид. Встановлено, що при створенні мереж, в яких є вектори, довші від 30 км, необхідно використовувати остаточні ефемериди. Застосування остаточних ефеме- рид замість бортових при створенні мереж із векторами, довшими від 30 км, суттєво зменшує тривалість сеансів спостережень . В трёх спутниковых сетях, в первой из которых средняя длина векторов равна 40,1 км, во второй – 22,7 км, а в третьей – 10,8 км, исследована зависимость точности положения пунктов от типа эфемерид. Установлено, что при создании точных спутниковых сетей, в которых есть векторы большей длины, чем 30 км, необходимо применять окончательные эфемериды. Использование окончательных эфемерид вместо бортовых при создании сетей с векторами длиной больше 30 км позволяет существенно сократить сеансы наблюдений. In three satellite networks, the first of which has the average length of vectors 40.1 km, the second – 22.7 km, and the third – 10.8 km, the dependence of the accuracy of position determination on the type of ephemeris was investigated. It was found that when creating accurate satellite networks with baseline lengths of more than 30 km, the use of final ephemeris is needed. Using the final ephemeris instead of broadcasts to create networks with baseline lengths longer than 30 km can significantly reduce the length of observations.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18865
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2013. – Випуск 1(25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-67-69.pdf243,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.