Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18853
Tytuł: Особливості загального вирівнювання Державної геодезичної мережі України
Inne tytuły: Особенности общего уравнивания Государственной геодезической сети Украины
Features general adjustment of the State Geodetic Network in Ukraine
Authors: Заєць, І.
Cytat: Заєць І. Особливості загального вирівнювання Державної геодезичної мережі України / І. Заєць // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 1 (25). – С. 43–50. – Бібліографія: 14 назв.
Data wydania: 2013
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: геодезична мережа
вирівнювання
метод найменших квадратів
Abstract: Розкрито підходи та особливості загального вирівнювання Державної геодезичної мережі України. Наведено критерії вибору методу вирівнювання та програмного забезпечення, а також технологічну послідовність вирівнювання. Раскрыто подходы и особенности общего уравнивания Государственной геодезической сети Украины. Приведены критерии выбора метода уравнивания и программного обеспечения, а также технологическая последовательность уравнивания. In the article the approach and features of general adjustment of the State Geodetic Network of Ukraine. The criteria of selection of the method and the adjustment software, as well as the technological sequence of adjustment.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18853
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2013. – Випуск 1(25)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
10-43-50.pdf286,16 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi