Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18851
Tytuł: Сучасні вимоги до метрологічного забезпечення еталонної фундаментальної геодезичної мережі для перевірки GNSS-приймачів
Inne tytuły: Современные требования к метрологическом у обеспечению эталонной фундаментальной геодезической сети для поверки GNSS-приемников
Modern requirements for metrological support of the fundamental geodetic reference network for testing equipment GNSS
Authors: Тревого, І. С.
Цюпак, І.
Cytat: Тревого І. Сучасні вимоги до метрологічного забезпечення еталонної фундаментальної геодезичної мережі для перевірки GNSS-приймачів / І. Тревого, І. Цюпак // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 1 (25). – С. 40–42. – Бібліографія: 9 назв.
Data wydania: 2013
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: еталонна фундаментальна геодезична мережа
GNSS-виміри
GNSS-нівелювання
геодинаміка
Abstract: Розглянуто завдання сучасної геодезичної метрології. У ці завдання входять збереження і передавання одиниці вимірювання геодезичним приладам, а також тестування технологій та методик визначення геометричних і динамічних параметрів за наземними і супутниковими вимірами. Пропонується підхід до вирішення цих завдань. Рассмотрено задачи современной геодезической метрологии. Эти задачи включают хранение и передачу единицы измерения геодезическим приборам, а также тестирование технологий и методик определения геометрических и динамических параметров за наземными и спутниковыми измерениями. Предлагается подход для решения этих задач. The article deals with the task of modern geodetic metrology. These tasks include the preservation and transmission units. Geodetic and testing technologies and techniques of geometric an d dynamic parameters using ground and satellite measurements. An approach for solving thes e problems.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18851
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2013. – Випуск 1(25)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
9-40-42.pdf575,84 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi