Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18847
Title: Апроксимація вмісту важких металів у примагістральних землях автодоріг
Other Titles: Аппроксимация содержания тяжелых металлов на примагистральных землях автодорог
Approximation of heavy metals in roadside lands
Authors: Перович, Л.
Ванчура, Р.
Bibliographic description (Ukraine): Перович Л. Апроксимація вмісту важких металів у примагістральних землях автодоріг / Л. Перович, Р. Ванчура // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 1 (25). – С. 123–127. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: апроксимація
примагістральні землі
зонування
інтерполяція
Abstract: На основі результатів аналізів проб ґрунту на вміст важких металів та їх інтерполяції, керуючись таблицею градації забруднення ґрунтів важкими металами, проведено зонування примагістральних земель автомагістралей Київ–Чоп М-06 (Україна) та Нойбранденбург–Пенцлін L27 (Німеччина). Запропоновано використовувати метод інтерполяції кубічними сплайнами для апроксимації забруднення примагістральних земель важкими металами, що дозволяє з похибкою не більше від 5% від гранично допустимих концентрацій визначити вміст цих металів в будь-якій точці досліджуваної території. На основе результатов анализов проб почвы на содержание тяжелых металлов и их интерполяции, руководствуясь таблицей градации загрязнения почв тяжелыми металлами, проведено зонирование примагистральных земель автомагистралей Киев–Чоп М-06 (Украина) и Нойбранденбург–Пенцлин L27 (Германия). Предложено использовать метод интерполяции кубическими сплайнами для аппроксимации загрязнения примагистральных земель тяжелыми металлами, что позволяет с погрешностью не более пяти процентов от гранично допустимых концентраций определить содержание этих металлов в любой точке исследуемой территории. Based on the results of analyzes soil samples for heavy metals and their interpol ation, using table gradation of soil contamination with heavy metals, conducted zoning roadside lands of highways Kyiv–Chop M-06 (Ukraine) and Neubrandenburg -Pentslin L27 (Germany). Proposed using cubic splines interpolation method for approximation roadside land pollution by heavy metals which allows to determinate of these metals in any point of the study area with the error of not more than five percent of the limit-allowable concentrations.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18847
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2013. – Випуск 1(25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28-123-127.pdf876,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.