Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18807
Tytuł: Передумови розвитку і шляхи вдосконалення моніторингу показників інноваційної діяльності підприємства
Authors: Чуліпа, І. Д.
Cytat: Чуліпа І. Д. Передумови розвитку і шляхи вдосконалення моніторингу показників інноваційної діяльності підприємства / І. Д. Чуліпа // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління. – С. 310–313. – Бібліографія: 11 назв.
Data wydania: 2010
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: моніторинг
показники інноваційної діяльності
управлінське рішення
інноваційний розвиток
критерії ефективності
monitoring
innovative performance indicators
administrative decision
innovative development
criteria of efficiency
Abstract: Проаналізовано та досліджено передумови та проблеми розвитку і шляхи вдосконалення моніторингу показників інноваційної діяльності, їх використання в процесі управління інноваційним розвитком підприємства. Обґрунтовано необхідність застосування моніторингу в умовах нестійкого, перманентно змінюваного економічного середовища. In the article pre-conditions and problems of development and ways of perfection of monitoring of innovative performance, their use indicators are analysed and investigated in the process of management innovative development of enterprise. The necessity to use monitoring in the conditions of unstable, permanently changing economic surrounding is grounded.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18807
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми економіки та управління. – 2010. – №684

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
64-310-313.pdf157,89 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi