Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18801
Title: Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів в Україні
Authors: Шуліченко, Н. В.
Bibliographic description (Ukraine): Шуліченко Н. В. Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів в Україні / Н. В. Шуліченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління. – С. 100–104. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: інновації
оподаткування
стимулювання
пільги
диференціація
інноваційна активність
innovations
taxation
stimulation
tax remissions
differentiation
innovation activity
Abstract: Розглянуто необхідність проведення державної політики стимулювання інноваційних процесів; проаналізовано інноваційну активність промислових підприємств в Україні з використанням системних показників; досліджено особливості оподаткування та митного регулювання інноваційної діяльності в Україні на законодавчому рівні; запропоновано відновити пільги з оподаткування підприємств, які здійснюють інноваційну діяльність. The necessity to provide the state policy of stimulating of innovation processes has been substantiated in the article; the innovation activity of industrial enterprises in Ukraine considering the system of indicators has been analyzed; the peculiarities of taxing and customs regulation of innovation activity in Ukraine on the law basis have been studied; it has been offered to renovate favorable conditions of taxing of the enterprises that implement the innovation activity.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18801
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2010. – №684

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22-100-104.pdf174,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.