Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18797
Title: Передумови формування та особливості функціонування інноваційно-інвестиційних центрів в умовах постіндустріального суспільства
Authors: Чернобай, Л. І.
Блинда, Ю. О.
Bibliographic description (Ukraine): Чернобай Л. І. Передумови формування та особливості функціонування інноваційно-інвестиційних центрів в умовах постіндустріального суспільства / Л. І. Чернобай, Ю. О. Блинда // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління. – С. 85–89. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: інноваційно-інвестиційний центр
модель
процес
постіндустріальне суспільство
innovation and investment center
pattern
pattern
process
postindustrial society
Abstract: Обґрунтовано доцільність формування інноваційно-інвестиційних центрів як дієвих органі-заційних структур з метою підвищення ефективності реалізації інноваційних проектів в умовах постіндустріального суспільства. Запропоновано модель функціонування інноваційно-інвестиційного центру з вказанням функціональних зв’язків. Розглянуто етапи інноваційно-інвестиційного процесу. In the article we grounded the expediency of formation of innovation and investment centers as efficient organizational structures to improve implementation of innovative projects in post-industrial society. We propose a model of innovation and investment center showing functional links and exemine the stages of the flow of innovation and investment process.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18797
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2010. – №684

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-85-89.pdf195,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.