Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18790
Title: Розвиток інновацій в країнах Центрально-Східної Європи: передумови та інструменти
Authors: Олейнічук-Мерта, А.
Bibliographic description (Ukraine): Олейнічук-Мерта А. Розвиток інновацій в країнах Центрально-Східної Європи: передумови та інструменти / А. Олейнічук-Мерта // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління. – С. 10–13. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: інновації
інноваційні процеси
умови і інструменти розвитку інновацій
іnnovations
innovation processes
conditions and tools of development of innovation
Abstract: Предметом аналізу є проблематика передумов та інструментів розвитку інновацій в країнах Центрально-Східної Європи. Поставлено тезу: ефективний розвиток інновацій і здійснення інноваційних процесів у країнах Центрально-Cхідної Європи вимагає розгляду двох груп чинників. Перші – це ті, що визначені зовнішніми економічно-суспільними умовами функціонування учасників інноваційних процесів разом з атмосферою навколо явища інновації (оточення). Другі інструменти слугують впровадженню інновацій, пристосованих до цілей розвитку інновацій у цій країни, здійснюваних численними учасниками інноваційних процесів. Аналіз показав, що в країнах Центрально-Східної Європи обидві групи чинників не забезпечують очікуваних результатів інновацій. Це може призвести до того, що деякі з цих країн можуть залишитися надовго «у другій лізі». The subject of this analysis are conditions and tools for the development of innovation in the Central and Eastern European countries. The following thesis was advanced: the effective development of innovation and innovation processes require the presence of two groups of factors. First – it those which are certain by the external economic – social conditions and the pro-innovation atmosphere. Second are the tools adapted to the implementation of innovative processes. The analysis showed that the Central and Eastern European countries do not sufficiently meet the requirements of both these groups of factors, which leads to the conclusion that some of these countries can stay for long as the second quality.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18790
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2010. – №684

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-10-13.pdf171,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.