Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18780
Tytuł: Узгодження інноваційних та адаптивних змін організаційної системи управління підприємства
Authors: Новаківський, І. І.
Cytat: Новаківський І. І. Узгодження інноваційних та адаптивних змін організаційної системи управління підприємства / І. І. Новаківський// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління. – С. 140–145. – Бібліографія: 3 назви.
Data wydania: 2010
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: організаційна система управління підприємства
адаптація
інновації
інформаційне суспільство
двовимірна біфуркаційна модель
organizational control the system enterprise
adaptation
innovations
informative society
two-dimension bifurcation model
Abstract: Визначено характерні перспективні риси сучасних підприємств, орієнтованих на адаптивні й інноваційні зміни. На основі аналізу виділено підходи, спрямовані на адаптивні та інноваційні зміни організаційної системи управління підприємством. Запропоновано двовимірну біфуркаційну модель управління інноваційними та адаптивними змінами підприємств. In-process certainly the personal perspective touches of modern enterprises of oriented are to the adaptation and innovative changes. On the basis of analysis a number of approaches, directed on the adaptation and innovative changes of organizational control the system by an enterprise is selected. A twodimension bifurcation case the innovative and adaptation changes of enterprises frame is in-process offered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18780
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми економіки та управління. – 2010. – №684

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
30-140-145.pdf220,76 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi