Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18774
Title: Організування системи мотивації у складальному виробництві приладобудівного підприємства
Authors: Медведєв, В. С.
Bibliographic description (Ukraine): Медведєв В. С. Організування системи мотивації у складальному виробництві приладобудівного підприємства / В. С. Медведєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління. – С. 123–130. – Бібліографія: 17 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: приладобудування
складальне виробництво
конкурентоспроможність
мотивація
продуктивність праці
операції
appliance-product enterprises
assembly production
competitiveness
motivation
productivity
operations
Abstract: Розроблено методичні підходи до організування системи мотивації на складальному виробництві приладобудівного підприємства. Проаналізовано фактори конкурентоспроможності вітчизняних приладобудівних підприємств, виділено основні конкурентні переваги, що забезпечують мотиви іноземних та вітчизняних інвесторів виходити на український ринок. Враховуючи існуючий досвід співпраці із іноземною компанією з організування складального виробництва, оцінено мотиваційні фактори, які впливають на поведінку робітників, наведено приклади основних елементів побудови ефективної системи мотивації. In this article the author develops methods to organize motivation system for assembly process of the appliance-product enterprises. The article provides analysis of competitiveness factors of applianceproduct enterprises, which provide motives for foreign and Ukrainian investors to enter the Ukrainian market. Taking into attention the existing experience of cooperation with foreign company in organizing of assembly production, the author analyses and evaluates the motivational factors that influence the workers behavior, gives examples of basic elements for building an effective system of motivation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18774
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2010. – №684

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-123-130.pdf256,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.