Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18747
Title: Інноваційна діяльність в контексті глобалізаційних процесів
Authors: Соболєва, Т. О.
Bibliographic description (Ukraine): Соболєва Т. О. Інноваційна діяльність в контексті глобалізаційних процесів / Т. О. Соболєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління. – С. 228–232. – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: глобалізація
стратегії інноваційного розвитку
детермінанти успіху
globalization
strategies of innovative development
determinants of success
Abstract: Висвітлено особливості інноваційного розвитку компаній в умовах глобалізації, визначено переваги та проблеми здійснення інноваційної діяльності в умовах глобалізації, охарактеризовано стратегії інноваційного розвитку компаній та визначено характеристики інноваційної компанії як детермінанти її успіху під час здійснення інноваційної діяльності. In the article the features of innovative development are reflected in the context of globalization, advantages and problems of realization of innovative activity are identified in terms of globalization, strategies of innovative development of companies are described and determinants of innovative company success in innovative activity realization are exposed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18747
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2010. – №684

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49-228-232.pdf238,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.