Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18726
Title: Організація навчального процесу з використанням іноваційних мережних технологій СІSCO
Authors: Бойко, Оксана
Дорош, Наталія
Кучмій, Галина
Дорош, Олег
Bibliographic description (Ukraine): Бойко О. Організація навчального процесу з використанням іноваційних мережних технологій СІSCO / Оксана Бойко, Наталія Дорош, Галина Кучмій, Олег Дорош // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 4-ої Науково-практичної конференції, 20–22 листопада 2012 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 63–65. – Бібліографія: 1 назва.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: мережні технології
віддалений доступ
методичний комплекс
network technologies
remote access
methodical complex
Abstract: В роботі наведено структурну організацію, результати адаптації та практичного застосування мережної системи CISCO Network Academy для навчання та контролю знань студентів технічних спеціальностей, а також медичних працівників, які спеціалізуються у напрямку телемедицини. This work contains structural organization and the results of adaptation of Cisco Network Academy program for learning and testing control of technical faculties students and medical workers that work in telemedicine.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18726
Content type: Article
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2012 р .

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-63-65.pdf384,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.