Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18689
Title: Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста Львова
Authors: Швед, О. М.
Видринська, О. К.
Червецова, В. Г.
Губрій, З. В.
Новіков, В. П.
Bibliographic description (Ukraine): Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста Львова / О. М. Швед, О. К. Видринська, В. Г. Червецова, З. В. Губрій, В. П. Новіков // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 145–152. – Бібліографія: 14 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: промислово-побутові стічні води
біомоніторинг водних об’єктів
сталий розвиток
біогаз
активний мул
urban-industrial wastewater treatment
biomonitoring of water bodies
sustainable development
biogas
activated sludge
Abstract: Вивчено та досліджено стічні води та мікробіоту мулу станції очисних споруд з метою інтенсифікації схеми очищення промислово-побутових стічних вод з використанням біотехнологій за принципами сталого розвитку. In order to intensify parameters of the urban-industrial wastewater treatment scheme investigation of wastewater quality and activated sludge at wastewater treatment plant was carried out, using biotechnological methods according to principles of sustainable development.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18689
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36-145-152.pdf263,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.