Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18679
Title: Псевдополі(амінокислоти) – перспективні поверхнево-активні полімери для створення лікарських форм
Authors: Варваренко, С. М.
Пузько, Н. В.
Носова, Н. Г.
Дронь, І. А.
Тарнавчик, І. Т.
Коваль, Ю. Б.
Самарик, В. Я.
Воронов, С. А.
Bibliographic description (Ukraine): Псевдополі(амінокислоти) – перспективні поверхнево-активні полімери для створення лікарських форм / С. М. Варваренко, Н. В. Пузько, Н. Г.Носова, І. А. Дронь, І. Т. Тарнавчик, Ю. Б. Коваль, В. Я. Самарик, С. А. Воронов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 394–399. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: солюбілізація
псевдополі(амінокислоти)
поверхнево-активні полімери
solubilization
pseudo-poly(amino acid)s
surface active polymers
Abstract: Рефрактометричним і спектрофотометричними методами досліджено рівноважну солюбілізацію толуолу і модельних барвників у водних міцелярних системах, створених на основі нових поверхнево-активних полімерів – псевдополі(амінокислот). Проаналізовано особливості солюбілізувальної дії псевдополі(амінокислот) як полімерів блочного типу, що містять поліетери діолів (ПЕГ) в основному ланцюзі. Встановлено концент- раційні межі ефективної солюбілізації у водному середовищі ліпофільних барвників судану III та куркуміну та сформульовано рекомендації щодо синтезу нових полімерів для покращення солюбілізувальної дії. Novel surface active polymers (pseudo-poly(amino acid)s) were synthesized and toluene and model dyes equilibrial solubilization in water micellar systems based on these pseudopoly(amino acid)s were studied via refractometric and spectrometric methods. Peculiarities of solubilization properties of pseudo-poly(amino acid)s as block polymers containing polyesters of diols (PEG) in the backbone were analyzed. Concentration rages of lipophilic dyes Sudan III and Kurkumin effective solubilization were determinate. Recommendation for new polymers’ synthesis for solubilization properties approving were formulated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18679
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83-394-399.pdf262,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.