Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18668
Tytuł: Синтез нових поверхнево-активних похідних поліетиленглікольфосфатів
Authors: Галаджун, Ю. І.
Борзенков, М. М.
Гевусь, О. І.
Cytat: Галаджун Ю. І. Синтез нових поверхнево-активних похідних поліетиленглікольфосфатів / Ю. І. Галаджун, М. М. Борзенков, О. І. Гевусь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 66–70. – Бібліографія: 8 назв.
Data wydania: 2012
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: поверхнева активність
фосфати
поверхнево-активні мономери
surface tension
phosphate
surface active monomers
Abstract: Реакціями монометилових етерів полетиленгліколю різних молекулярних мас з фосфору (V) оксохлоридом або з фосфор (V) оксидом одержано відповідні фосфатні похідні. Синтезовано малеїнатний мономер з кінцевою фосфатною групою у гідрофільній частині молекули. Показано, що синтезовані сполуки є типовими поверхнево-активними речовинами, які знижують поверхневий натяг на межі водний розчин – повітря. The interaction of polyethylene glycole monomethyl eters of different molecular weights with phosphoryl chloride or with phosphorus (V) oxide has led to formation of corresponding polyethylene glycole monomethyl eters phosphates. Maleic monomer with terminated phosphate group has been synthesized. The obtained compounds exhibit surface active properties, reducing a surface tension at the air–water solution interface.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18668
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
19-66-70.pdf238,53 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi