Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18664
Title: Дослідження процесів біологічного очищення побутових стоків від сполук нітрогену
Authors: Савчук, Л. В.
Bibliographic description (Ukraine): Савчук Л. В. Дослідження процесів біологічного очищення побутових стоків від сполук нітрогену / Л. В. Савчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 35–38.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: стічні води
сполуки Нітрогену
біологічне очищення
аеробні процеси
аноксидні процеси
анаеробні процеси
wastewater
nitrogen compounds
biological treatment
aerobic processes anoksydni processes
anaerobic processes
Abstract: Наведено результати експериментальних досліджень процесів усунення з побутових стоків сполук Нітрогену біологічними методами. Встановлено, що для досягнення вмісту азоту в очищених стоках у кількостях, допустимих для скидання в довкілля, біологічне очищення слід проводити в анаеробно-аноксидно-аеробних умовах. The results of experimental researches of removal from domestic wastewater nitrogen compounds biological methods. Found that to achieve nitrogen in treated wastewater in amounts acceptable for discharge into the environment, biological treatment should be carried out in anaerobic-aerobic-anoksydno conditions.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18664
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-35-38.pdf153,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.