Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18654
Title: Висолювання сульфатних солей із хлорид-сульфатних розчинів ізопропіловим спиртом
Authors: Яворський, В. Т.
Блажівський, К. І.
Максимович, І. Є.
Гарват, У. І.
Bibliographic description (Ukraine): Висолювання сульфатних солей із хлорид-сульфатних розчинів ізопропіловим спиртом / В. Т. Яворський, К. І. Блажівський, І. Є. Максимович, У. І. Гарват // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 12–14. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: розчин хвостосховища
кристалізація
ізопропіловий спирт
tailings solution
crystallization
isopropanol
Abstract: Досліджено висолювання сульфатних солей ізопропіловим спиртом із хлорид-сульфатних розчинів. Встановлено, що кристалізація безхлоридного сольового осаду відбувається за невеликих співвідношень Cl¯:SO4 2− у початковому розчині (наприклад,0,9…1,2), за вищих співвідношень (наприклад,2,2)сульфатні мінерали кристалізуються разом із хлоридними. Висолювальна здатність ізопропілового спирту у 1,5–2 рази менша як у етилового. The process salts out of sulfate by isopropyl alcohol with chloride-sulphate solutions has been explored. Found that crystallization nonchloride salt sediment takes place at small ratios of Cl¯:SO4 2− in the solution (eg, 0.9 ... 1.2), with higher ratios (eg 2.2) sulfate minerals crystallize with chloride. Ability salts out for isopropyl alcohol in 1.5 ... 2 times less than ethanol.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18654
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-12-14.pdf147,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.