Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18638
Title: Дослідження полімеризації композицій 2-гідроксиетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності феромагнітного наповнювача
Authors: Дудок, Г. Д.
Семенюк, Н. Б.
Жура, А. В.
Скорохода, В. Й.
Bibliographic description (Ukraine): Дослідження полімеризації композицій 2-гідроксиетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності феромагнітного наповнювача / Г. Д. Дудок, Н. Б. Семенюк, А. В. Жура, В. Й. Скорохода // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 409–412. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: полівінілпіролідон
2-гідроксиетилметакрилат
кополімеризація
гідрогель
біметал
феромагнітний наповнювач
polyvinylpirrolidone
2-hydroxyethylmethacrylate
copolymerization
hydrogel
bimetal
ferromagnetic filler
Abstract: Досліджено закономірності одержання гідрогелевих композиційних матеріалів на основі кополімерів 2-гідроксиетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності феромагнітних наповнювачів різної природи. Виявлено ініціювальну здатність біметалевих частинок у реакції полімеризації, встановлено вплив композиційного складу на кінетику полімеризації. The regularities of obtaining of the hydrogel composition materials based on the copolymers 2-hydroxyethylmethacrylate with polyvinylpirrolydone in the presence of different nature ferromagnetic fillers are investigated. The initiating ability of the bimetal particles in reaction of polymerization is determined and the influence of composition on polymerization kinetics is defined.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18638
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86-409-412.pdf616,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.